Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 383
  • Trong tuần: 2,610
  • Tất cả: 426,591
Đăng nhập

CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 1. Phòng Hành chính - Quản trị
 STT  Họ tên Chức vụ 
1  Trần Xuân Đăng  Trưởng phòng 
2  Lê Kim Tuyến  Phó Trưởng phòng
 3   Đặng Thị Bích Hồng  Phó Trưởng phòng 
4  Nguyễn Văn Thọ  Phó Trưởng phòng
5  Nguyễn Kim Thơ  Nhân viên Văn thư
6  Lê Thị Lan  Nhân viên Văn thư
7  Lã Thu Hiền  Nhân viên Văn thư
8  Trần Thị Len  Nhân viên văn thư
9  Đinh Ngọc Thơ  Bảo vệ
 10  Đinh Văn Cự  Bảo vệ
11  Nguyễn Thị Kim Cúc  Nhân viên Kho-Quỹ
12  Trịnh Thị Mỹ Hạnh  Lễ tân
13  Phạm Thị Linh Nga  Lễ tân
14  Đinh Văn Đồng  Lái xe
15  Tạ Quang Ninh  Lái xe
16  Lã Phú Sang  Lái xe
17  Nguyễn Xuân Lải  Lái xe
18  Tô Xuân Thắng  Lái xe
19  Đinh Văn Lượng  Lái xe
20  Nguyễn Tiến Giang  Lái xe
 2. Phòng Tổng hợp
 STT  Họ tên  Chức vụ
1  Vũ Văn Vĩnh  Trưởng phòng 
2  Hoàng Quốc Tùng Chuyên viên
3  Đinh Vũ Minh Chuyên viên
 4  Bùi Thị Huế Chuyên viên 
 3. Phòng Kinh tế ngành
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1  Đinh Duy Khánh Phó Trưởng phòng
 2  Bùi Mạnh Hùng Chuyên viên
 3  Trần Tuấn Tú Chuyên viên
 4. Phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản
 STT  Họ tên  Chức vụ
 1  Đinh Thị Thanh Bình Trưởng phòng 
 2  Võ Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng
 3  Nguyễn Lê Thành Thái Chuyên viên
 4  Nguyễn Thế Thuận Chuyên viên
 5  Đoàn Văn Trình Chuyên viên 
 5. Phòng Phân phối lưu thông 
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1  Phạm Đức Phú Trưởng phòng 
2  Trương Đức Huy Phó Trưởng phòng
3  Trịnh Việt Hùng Chuyên viên
4  Vũ Thị Thu Hiền Chuyên viên 
   
 6. Phòng Khoa giáo - Văn xã
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1 Trần Văn Phương Trưởng phòng
 2 Trần Thị Nga Phó Trưởng phòng
  3  Nguyễn Thị Phượng Phó Trưởng phòng
 4 Phạm Đăng Doanh Chuyên viên
 5 Phạm Ngọc Hải Chuyên viên
 7. Phòng Nội chính
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1 Phan Thị Hạnh Trưởng phòng 
 2 Đặng Mạnh Trường  Phó Trưởng phòng 
 3 Tống Thị Châm Chuyên viên
 4 Lê Nhật Quang  Chuyên viên
 5 Đinh Trần Nguyễn Chuyên viên
 8. Phòng Ngoại vụ  
 STT    Họ tên   Chức vụ
1 Nguyễn Thị Bích Lụa Trưởng phòng
 2 Nhữ Thuỳ Dung Chuyên viên
3 Phạm Trần Cẩm Vân Chuyên viên
4 Trịnh Ngọc Dũng Chuyên viên
 9. Trung tâm Phục vụ hành chính công
  STT  Họ tên  Chức vụ 
1 Đặng Đức Tân Giám đốc
2 Phạm Ngọc Phong Phó Giám đốc
3 Phạm Văn Chung Trưởng Phòng Nghiệp vụ
4 Đinh Thu Hằng  Viên chức
5 Vũ Thị Phượng Viên chức
  10. Ban Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
  STT  Họ tên  Chức vụ 
1  Phạm Văn Tam Trưởng Ban
2  Lê Mạnh Hà Phó Trưởng Ban
3  Bùi Tùng Bách Phó Trưởng Ban
4  Nông Thị Bích Diệp Phó Trưởng Ban
5  Đỗ Thị Phương Dung Chuyên viên
 11. Trung tâm Tin học – Công báo 
STT   Họ tên Chức vụ 
1  Phạm Thị Bích Hoà  Phó Giám đốc
2  Nguyễn Thị Kim Duyên  Phó Giám đốc
3  Bùi Công Hoan  Phó Giám đốc
4  Lê Thị Thu Thuý   Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp
5  Lê Thị Minh Huế  Viên chức
6  Lê Thị Thanh Bình  Viên chức
7  Đậu Thị An Na  Viên chức
8  Trần Thị Huyền Trang  Viên chức
9  Nguyễn Ngọc Minh  Viên chức