THÔNG TIN CÔNG KHAILượt xem: 89

Chi bộ Khoa giáo - Văn xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 10/8, Chi bộ Khoa giáo - Văn xã thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các đảng viên thuộc Chi bộ.
 

Đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đòng chí Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Trần Văn Phương, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

Các đảng viên bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Khoa giáo - Văn xã đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Cụ thể: 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 25% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  100% đảng viên có tư tưởng, lập trường kiên định, vững vàng trong mọi hoàn cảnh, có lối sống lành mạnh, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng của người đảng viên Cộng sản. Trong đó có ít nhất 01 cán bộ đảng viên chi bộ được bình chọn đề nghị cấp trên khen thưởng.Chi bộ hằng năm đạt danh hiệu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ, đảng viên Chi bộ Khoa giáo - Văn xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm vụ của Đảng bộ Văn phòng giao.
 
 Đặc biệt, Chi bộ đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng, của Ban Cán sự Đảng; nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, đều bám sát và thực hiện nghiêm theo chủ đề năm của Tỉnh ủy. Từng đảng viên trong chi bộ đã nhận thức đúng đắn được vai trò, vị trí của mình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn: Chi bộ đã lãnh đạo Phòng Khoa giáo - Văn xã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, của Đảng bộ cơ quan và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo các đồng chí đảng viên thực hiện tốt công tác: tổng hợp, tham mưu, phục vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng trong việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển  văn hóa - xã hội của tỉnh. Đồng chí đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Các đồng chí đảng viên là chuyên viên đã giữ gìn tốt mối quan hệ với các sở, ban, ngành, cung cấp thông tin tới lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND tỉnh, tham mưu xử lý thông tin kịp thời, chính xác, soạn thảo các văn bản đảm bảo đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
 Trong nhiệm kỳ không có văn bản nào tham mưu trái với chủ trương, chính sách. Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp khá tốt trong công tác kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức quần chúng thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, công tác phối hợp được quan tâm, tạo năng suất và hiệu quả cao trong tham mưu, tổng hợp.
 
 Với các thành tích đạt được trong thời gian qua, tập thể Phòng Khoa giáo - Văn xã đã được UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm 2020), Tập thể lao động xuất sắc (2021), Chi bộ luôn đạt danh hiệu chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh và nhiều danh hiệu khác.

Đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận công tác chuẩn bị đại hội cũng như những kết quả Chi bộ Khoa giáo - Văn xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, chi bộ cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch, vững manh.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Chủ tịch Đại hội đã phát biểu tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đại hội đã bầu đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Khoa giáo -Văn xã. kết quả, đồng chí Trần Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Phượng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 9
  • Tất cả: 426,621