Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 2 076
  • Tất cả: 256 309
Đăng nhập

CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

 1. Phòng Hành chính - Quản trị
 STT  Họ tên Chức vụ 
1  Trần Xuân Đăng  Trưởng phòng 
2  Lê Kim Tuyến  Phó Trưởng phòng
 3   Đặng Thị Bích Hồng  Phó Trưởng phòng 
4  Nguyễn Văn Thọ  Phó Trưởng phòng
5  Lê Thị Thu Hương  Nhân viên Lưu trữ
6  Nguyễn Kim Thơ  Nhân viên Văn thư
7  Lê Thị Lan  Nhân viên Văn thư
8  Lã Thu Hiền  Nhân viên Văn thư
9  Trần Thị Len  Nhân viên văn thư
10  Đinh Ngọc Thơ  Bảo vệ
  11   Đinh Văn Cự  Bảo vệ
12  Nguyễn Thị Kim Cúc  Nhân viên Kho-Quỹ
13  Trịnh Thị Mỹ Hạnh  Lễ tân
14  Phạm Thị Linh Nga  Lễ tân
15  Bùi Thị Liễu
16  Đinh Văn Đồng  Lái xe
17  Tạ Quang Ninh  Lái xe
18  Lã Phú Sang  Lái xe
19  Nguyễn Xuân Lải  Lái xe
20  Tô Xuân Thắng  Lái xe
21  Đinh Văn Lượng  Lái xe
22  Nguyễn Tiến Giang  Lái xe
 2. Phòng Tổng hợp
 STT  Họ tên  Chức vụ
1  Vũ Văn Vĩnh  Trưởng phòng 
2  Hoàng Quốc Tùng Chuyên viên
3  Đinh Vũ Minh Chuyên viên
 3. Phòng Kinh tế ngành
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1  Đinh Duy Khánh  Trưởng phòng
 2  Bùi Mạnh Hùng  Phó Trưởng phòng
 3  Dương Thế Hải  Phó Trưởng phòng
 4  Trần Tuấn Tú  Chuyên viên
 4. Phòng Đầu tư và Xây dựng cơ bản
 STT  Họ tên  Chức vụ
 1  Đinh Thị Thanh Bình  Trưởng phòng 
 2  Võ Mạnh Hùng  Phó Trưởng phòng
 3  Nguyễn Lê Thành Thái  Chuyên viên
 4  Nguyễn Thế Thuận  Chuyên viên
 5. Phòng Phân phối lưu thông 
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1  Dương Thanh Tuân  Trưởng phòng 
 2  Nguyễn Văn Nam  Phó Trưởng phòng 
 3  Trương Đức Huy  Phó Trưởng phòng
 4  Trịnh Việt Hùng  Chuyên viên
 5  Vũ Thị Thu Hiền  Chuyên viên 
 6. Phòng Khoa giáo - Văn xã
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1  Đinh Quốc Trường  Trưởng phòng
 2  Trần Thị Nga  Phó Trưởng phòng
  3   Nguyễn Thị Phượng  Phó Trưởng phòng
4  Bùi Xuân Tùng
 Chuyên viên
 7. Phòng Nội chính
 STT  Họ tên Chức vụ 
 1  Trần Văn Phương  Trưởng phòng 
 2  Phan Thị Hạnh  Phó Trưởng phòng 
 3  Đặng Mạnh Trường   Phó Trưởng phòng 
 4  Tống Thị Châm  Chuyên viên
 5  Lê Nhật Quang   Chuyên viên
 6  Đinh Trần Nguyễn  Chuyên viên
 8. Phòng Ngoại vụ  
 STT    Họ tên   Chức vụ
 1  Phạm Đức Phú  Trưởng phòng
 2  Nguyễn Thị Bích Lụa  Phó Trưởng phòng
 3  Nhữ Thuỳ Dung  Chuyên viên
 4  Phạm Trần Cẩm Vân  Chuyên viên
 5  Trịnh Ngọc Dũng  Chuyên viên
 9. Trung tâm Phục vụ hành chính công
  STT  Họ tên  Chức vụ 
 1  Đặng Đức Tân  Giám đốc
 2  Tạ Quang Phương   Phó Giám đốc
 3  Phạm Ngọc Phong  
 4  Phạm Văn Chung  
 5  Đinh Thu Hằng   
 6  Vũ Thị Phượng  
  10. Ban Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
  STT  Họ tên  Chức vụ 
1  Phạm Văn Tam  Trưởng Ban
2  Lê Mạnh Hà  Phó Trưởng Ban
3  Bùi Tùng Bách  Phó Trưởng Ban
4  Nông Thị Bích Diệp  Phó Trưởng Ban
5  Đỗ Thị Phương Dung  Chuyên viên
 11. Trung tâm Tin học – Công báo 
STT   Họ tên Chức vụ 
1  Phạm Thị Bích Hoà  Giám đốc
2  Nguyễn Thị Kim Duyên  Phó Giám đốc
3  Bùi Công Hoan  Phó Giám đốc
4  Lê Thị Thu Thuý   Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp
5  Lê Thị Minh Huế  Viên chức
6  Lê Thị Thanh Bình  Viên chức
7  Đậu Thị An Na  Viên chức
8  Trần Thị Huyền Trang  Viên chức
9  Nguyễn Ngọc Minh  Nhân viên hợp đồng