Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 2 064
  • Tất cả: 256 297

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

59/KH-VPUBND  22.7.2021  Kế hoạch triển khai thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và những năm tiếp theo của Văn phòng UBND tỉnh 
35/QĐ-VPUBND 03.5.2021 QĐ v.v công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
79/QĐ-VPUBND 29.7.2020  Về việc công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh 
70/QĐ-VPUBND  20.7.2020 Về việc kiện toàn Đội Phòng, chống lụt bão Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
51/BC-VPUBND 15.06.2020 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (Giai đoạn 2015-2020); Nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (Giai đoạn 2020-2025)
08/KH-VPUBND  20.02.2020 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc và chất lượng công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của cán bộ và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
 03/KH-VPUBND 01.02.2020 Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng mới của virut Corona
 105/QĐ-VPUBND 17.9.2019 Quyết định Ban hành Quy trình nội bộ trao đổi, xử lý hồ sơ, văn bản điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng UBND tỉnh
 78/BC-VPUBND 13/9/2019  Báo cáo Tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019)
21/QĐ-UBND   02/7/2019 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
 64/TB-VPUBND 27/6/2019  Về thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo VP UBND tỉnh
 382/VP-UBND   18/6/2019 Về việc thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
381/VP-UBND  18/6/2019 Về việc thực hiện Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
 369/VP-UBND 14/6/2019  Về việc giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh
 368/VP-UBND 14/6/2019  Về việc thực hiện Nghị định 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
367/VP-UBND  14/6/2019  Về việc thành lập, hoạt động của Hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em 
75/QĐ-VPUBND  14/6/2019  Về việc thành lập Ban Quản lý dự án Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
 362/VP-UBND  13/6/2019  Về việc các lô đất đấu giá thực hiện cơ chế đặc thù
51/BC-VPUBND  13/6/2019  Báo cáo sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
72/QĐ-VPUBND  12/6/2019  Về việc  thành lập Ban chỉ huy, chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy
 71/QĐ-VPUBND  12/6/2019 Về việc thành lập Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ cơ sở
74/QĐ-VPUBND  11/6/2019  Về việc thành lập tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ CNTT: phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
73/QĐ-VPUBND  11/6/2019  Về việc thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thuê dịch vụ CNTT: phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 69/QĐ-VPUBND  04/6/2019 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
67/QĐ-VPUBND  30/5/2019  Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của VP UBND tỉnh
44/KH-VPUBND  23/5/2019  Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VP UBND tỉnh Ninh Bình
42/ KH-VPUBND  23/5/2019 Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hạ tầng, thiết bị mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh lần 1 năm 2019
 274/VP-UBND 10/5/2019 Về chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lề lối làm việc
 477/VP-UBND 29/8/2018  Về báo cáo kết quả kiểm soát TTHC 9 tháng đầu năm 2018
63/KH-VPUBND  14/8/2018  Về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống Văn phòng, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp (28/8/1945-28/8/2018)
12/BC-VPUBND   27/02/2018 Về việc tổng kết đánh giá thi hành Luật cán bộ công chức và Luật viên chức
122/VP-UBND   27/02/2018 Về việc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2018
11/BC-VPUBND  08/02/2018 Về việc tổng kết công tác VP UBND tỉnh năm 2017 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018
81/VP-UBND 31/01/2018 Về xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Ninh Bình
71/VP-UBND 29/01/2018 Về triển khai Thông tư 15/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng