Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1. Phòng Hành chính - Quản trị

2. Phòng Tổng hợp

3. Phòng Kinh tế ngành

4. Phòng Đầu tư và xây dựng cơ bản

5. Phòng Phân phối - Lưu thông

6. Phòng Khoa giáo- Văn xã

7. Phòng Nội chính

8. Phòng Ngoại vụ 

9. Ban Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

10. Trung tâm Phục vụ Hành chính công

11. Trung tâm Tin học - Công báo