Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 2 969
  • Tất cả: 410 452
Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
774/VPUBND-VP1 04/08/2022 V/v rà soát sắp xếp chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương
Lượt xem: 0
Tải về 0
93/TB-VPUBND 01/08/2022 Thông báo của Chủ tịch UBND tại buổi gặp gỡ định kỳ tháng 7 năm 2022 xem xét đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 3
Tải về 0
753/VPUBND-VP1 29/07/2022 V/v rà soát quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 1
Tải về 0
91/TB-VPUBND 28/07/2022 Thông báo Công khai kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ năm 2022
Lượt xem: 3
Tải về 0
92/TB-VPUBND 28/07/2022 Thông báo Công khai kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ năm 2022
Lượt xem: 1
Tải về 0
92/QĐ-VPUBND 28/07/2022 Quyết định về việc phân công hướng dẫn công chức tập sự
Lượt xem: 0
Tải về 0
751/VPUBND-VP1 28/07/2022 V/v báo cáo kết quả đào tạo 6 tháng đầu năm và kế hoạch đào tạo năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
63/KH-VPUBND 22/07/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 3
Tải về 0
71/QĐ-VPUBND 22/07/2022 QĐ v/v giao kiêm nhiệm phụ trách kế toán (Bà Đặng Thị Bích Hồng)
Lượt xem: 2
Tải về 0
48-CV/ĐU 20/07/2022 Về việc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 3
Tải về 0
1234567