Một số kết quả nổi bật trọng công tác cải cách hành chính ở Văn phòng UBND tỉnh quý III năm 2023
Lượt xem: 266
Trong 9 tháng năm 2023, tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và chủ đề công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” cho thấy quyết tâm của tập thể lãnh đạo Văn phòng và cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan trong việc thực hiện công tác CCHC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 
anh tin bai

  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (ảnh: Kim Duyên)

Trong Quý III, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 30.760 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 21.567 (đạt tỷ lệ 70,11%); số hồ sơ sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích là 3.905 hồ sơ (đạt tỷ lệ 12,69 %). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,99%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn 0,01%. Số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1.326 TTHC. Có 3.839 lượt người dân, tổ chức nhận xét, đánh giá về chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm, trong đó có 3.776 lượt người dân, tổ chức tham gia đánh giá mức độ rất hài lòng (đạt tỷ lệ 98,36%) và 63 lượt tổ chức, người tham gia đánh giá mức độ hài lòng (đạt tỷ lệ 1,64%) khi đến thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Đối với cải cách chế độ công vụ, Lãnh đạo Văn phòng luôn quan tâm quán triệt triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các buổi giao ban hàng tuần. Trong 09 tháng đầu năm Văn phòng UBND tỉnh đã làm quy trình bổ nhiệm 03 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và làm quy trình bổ nhiệm 01 đồng chí giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công diện UBND tỉnh quản lý; cử 01 công chức đi đào tạo trình độ tiến sĩ hệ chính quy không tập trung khóa học 2022-2026 tại Hà Nội; 03 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng tiếng anh bậc 3; Tiếp nhận 05 viên chức từ Sở công thương tỉnh về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và làm thủ tục điều động 01 công chức về công tác tại cơ quan Trung ương, hoàn hiện thủ tục cho 01 công chức xin thôi việc. Triển khai rà soát quy hoạch các cấp đúng quy định, công khai, minh bạch. Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của người công chức, viên chức trong quá trình thực thi các nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ; không để xảy ra sai sót trong giải quyết công việc.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin phục vụ Họp không giấy tờ; Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Ninh Bình; Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ 5 phận Một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Đẩy mạnh triển khai ứng dụng và thực hiện kết nối Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia nhằm thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước tổng hợp phân tích dữ liệu nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT- iOffice) nhằm tin học hóa toàn bộ các quy trình nghiệp vụ của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Trong quý, Cổng thông tin điện tử đã đăng tải trên 1.200 tin bài, ảnh phản ánh các hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, trong đó có trên 360 tin bài mới, ảnh do phóng viên và cộng tác viên của Cổng TTĐT tỉnh trực tiếp thực hiện và 850 tin, bài sưu tầm; cập nhật hơn 1000 văn bản chỉ đạo, điều hành lên hệ thống Văn bản QPPL, hệ thống văn bản của Cổng, Công báo điện tử công khai, minh bạch hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện đăng tải 45 dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật về các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trên mục “Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn bản” để xin ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân.

Tiếp nhận, phân loại và hồi đáp gần 35 câu hỏi của độc giả thông qua chuyên mục “Hỏi - Đáp” và hộp thư điện tử của Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình (bbt@ninhbinh.gov.vn). Cập nhật kịp thời lên Cổng TTĐT tỉnh bộ TTHC, quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền đẩy mạnh CCHC và việc thực hiện chủ đề công tác năm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời, liên kết, tích hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Hết quý III 2023, số lượt độc giả truy cập Cổng TTĐT tỉnh đạt gần 36,4 triệu lượt.

Từ kết quả trên cho thấy ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực; nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong những năm tiếp theo.

An Na
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1