Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc
Số ký hiệu văn bản 74/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày hiệu lực 13/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản Địa phương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 74.pdf