THÔNG TIN CÔNG KHAI
Tổng số: 204
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
845/VPUBND-VP1 21/06/2024 V/v đề nghị bổ nhiệm vào ngạch, xếp lương ngạch chuyên viên chính (ông Võ Mạnh Hùng)
Lượt xem: 10
76/KH-VPUBND 18/06/2024 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024
Lượt xem: 13
71/BC-VPUBND 06/06/2024 Báo cáo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay
Lượt xem: 19
68/BC-VPUBND 05/06/2024 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý II, 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2024
Lượt xem: 15
67/BC-VPUBND 04/06/2024 Báo cáo tổng kết công tác dân vận 5 năm (2021-2025)
Lượt xem: 24
66/BC-VPUBND 04/06/2024 Báo cáo Kết quả thực công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 21
47/QĐ-VPUBND 03/06/2024 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với lao động hợp đồng (ông Nguyễn Xuân Lải)
Lượt xem: 22
48/QĐ-VPUBND 03/06/2024 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với lao động hợp đồng (Ông Tạ Quang Ninh)
Lượt xem: 16
49/QĐ-VPUBND 03/06/2024 Quyết định nâng lương thường xuyên đối với lao động hợp đồng (ông Nguyễn Tiến Giang)
Lượt xem: 18
64/BC-VPUBND 03/06/2024 Báo cáo Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 Của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 21
12345678910...