THÔNG TIN CÔNG KHAI
Tổng số: 143
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/QĐ-VPUBND 24/11/2023 Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023
Lượt xem: 6
87/QĐ-VPUBND 23/11/2023 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 2
1536/VPUBND-TT2 22/11/2023 V/v lỗi nhận Văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành (VNPT-ioffice).
Lượt xem: 1
133/BC-VPUBND 21/11/2023 Báo cáo Công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh.
Lượt xem: 2
85/QĐ-VPUBND 20/11/2023 Quyết định về việc Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng
Lượt xem: 2
129/BC-VPUBND 15/11/2023 Báo cáo sơ kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 2
128/BC-VPUBND 15/11/2023 Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 3
898/QĐ-UBND 23/10/2023 QĐ v/v bổ nhiệm viên chức (bà Phạm Thị Bích Hòa)
Lượt xem: 13
77/QĐ-VPUBND 20/10/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 2
1366/VPUBND-TT2 17/10/2023 V/v phân công theo dõi, đôn đốc cập nhật dữ liệu của Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh
Lượt xem: 11
12345678910...