Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thuộc Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan
Lượt xem: 106
Sáng 16/12/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với UBND huyện Nho Quan tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan.

Dự hội nghị tập huấn có lãnh đạo UBND huyện Nho Quan; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Trung tâm PVHCC, công chức, viên chức Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; cán bộ Văn phòng UBND tỉnh; các cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan.

anh tin bai

Hình ảnh tại Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các nội dung: Các tiện ích của VNeID và ứng dụng của VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính; Ứng dụng chữ ký số công cộng cá nhân miễn phí khi thực hiện dịch vụ công; Hướng dẫn ứng dụng, khai thác Kho dữ liệu điện tử; Hướng dẫn ứng dụng, khai thác mã QR trong hoạt động thủ tục hành chính. Trao đổi, chia sẻ một số nội dung, vướng mắc trong 2 nhóm thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng"; một số nội dung, vướng mắc trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội, lĩnh vực Tư pháp.

anh tin bai

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện Nho Quan nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý công việc, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa, phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp’ qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Sau Hội nghị tập huấn, về triển khai thực hiện ngay trên thực tế; thường xuyên áp dụng; tăng cường học hỏi giữa đơn vị này với đơn vị khác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tặng cường kiểm tra, đôn đốc; tập trung giải quyết Hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả giải quyết THHC thuộc phạm vi phụ trách.

Giao Bộ phận một cửa của huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND huyện kịp thời chỉ đạo; tăng cường phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để giúp cho huyện hoàn thành các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tỉnh giao.

Kim Duyên
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1