Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoàn thành tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 88
Trong tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hoàn thành tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.
anh tin bai

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở; xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi công vụ.

Trong tháng 11, đối với 28 dịch vụ công tại Trung tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã thực hiện tiếp nhận tiếp nhận 2.873 hồ sơ trực tuyến (không tiếp nhận bản giấy), đạt tỷ lệ 93,46% số lượng hồ sơ phát sinh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Một số sở, ban, ngành có nhiều cố gắng, nỗ lực đạt được những kết quả nổi bật trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: Công an tỉnh, Sở Công Thương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điện lực Ninh Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số: Nhiều cơ quan, đơn vị có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn hoặc đạt 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến như: Sở Công Thương, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

CTV Trần Huyền
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1